Projectorganisatie:

De projectstructuur waar Deltacare gebruik van maakt is gebaseerd op PRINCE2. Daarbij kan Deltacare de functies vervullen:

• Deelname in stuurgroep
• Projectleiding & Coördinatie
• Productconsultant (Advies)
• Klantbegeleiding

Projectbewaking:

In elke projectfase wordt het project geëvalueerd en gerapporteerd op basis van zes beheersaspecten:

• Geld
• Organisatie
• Tijd
• Informatie
• Kwaliteit

 

 

 

 

 

 

 

De Deltacare Implementatie Methode

Ten behoeve van het implementeren van softwarepakketten heeft Deltacare een eigen methode ontwikkeld. Deze methode biedt uw organisatie houvast in het overgangstraject van de huidige naar de gewenste, nieuwe situatie.

De implementatie wordt, daar waar nodig, ondersteund door bij Deltacare ontwikkelde hulpmiddelen in de vorm van opleidingen, business flows en werkinstructies. Deze hulpmiddelen stellen onze consultants en klantbegeleiders in staat de beoogde doelen binnen een van te voren vastgesteld tijdsbestek en budget te bereiken. Op deze manier worden onaangename verrassingen, zoals overschrijding in tijd en budget, praktisch uitgesloten.