De voordelen van
DC-Aanvragen:

 • Eén 'point-of-entry' besteltool voor inkoop, afgifte en
  investeringsaanvragen
 • Werkt in elke browser
 • Vrij in te richten fiatteringsroutes voor autoristatie
 • Workflow-ondersteuning door mailalerts en back-up
  personen bij absentie
 • Gebruiker ziet uitsluitend artikelen/aanvraagsoorten
  waarvoor hij geautoriseerd is
 • Investeringsaanvragen onderbouwen door het toevoegen van bijlagen
 • Budgetruimte-informatie online beschikbaar
 • Optimaal inzicht in lopende investeringsaanvragen

DC-Aanvragen

DC-Aanvragen is de oplossing om grip te krijgen op de veelheid van aanvragen, inkopen of magazijnuitgiftes binnen uw organisatie. Deze besteltool is ideaal voor organisaties met meerdere locaties en is volledig browser-based. DC-Aanvragen is een overzichtelijk aanvraagportaal dat ingezet wordt voor
de (decentrale) invoer van verschillende aanvraagstromen zoals magazijn- inkoop- en investeringsaanvragen.

Magazijnaanvragen
Geautoriseerde personen kunnen aanvragen plaatsen voor afgifte bij één of meerdere magazijnen. De aanvraag wordt automatisch omgezet in een afgifteorder in de voorraad­module zodat de gewenste levering kan plaatsvinden.

Inkoopaanvragen
Met DC-Aanvragen heeft u meer grip op de verscheidenheid aan inkopen door medewerkers op verschillende locaties. Ook kunt u een eventuele 'wildgroei' aan leveranciers voorkomen. Desgewenst kunnen bepaalde inkoopaanvragen eerst worden voorgelegd aan de afdeling inkoop, terwijl andere aanvragen direct in een order worden omgezet en door­gegeven aan de leverancier.

Investeringsaanvragen
Met DC-Aanvragen raken investeringsaanvragen niet langer zoek. Daarbij is altijd duidelijk bij wie de aanvraag ter accordering ligt. Afhankelijk van uw afdeling en gekozen fiatteringsroute krijgen de fiatteurs via e-mail het verzoek om de aanvraag te beoordelen. Bij een aanvraag kan extra onderbouwing als bijlage worden toegevoegd.

Fiattering op basis van fiatteringsroutes
Lang niet elke medewerker binnen uw organisatie is gemachtigd voor het aangaan van verplichtingen of investeringen.
Met DC-Aanvragen kunt u specifieke fiatteringsroutes inrichten. Op basis van maximumbedragen legt u vast welke personen bevoegd zijn om de aanvraag goed te keuren. Daarbij is het uiteraard ook mogelijk om boven een bepaald bedrag goedkeuring van de directie te verlangen. De parameters kunt u zelf instellen.