DC-Projecten:

  • Offertes
  • Projectregistratie
  • Projectbegroting
  • Projectbewaking
  • Verplichtingen
  • Urenregistratie
  • Facturering

DC-Projecten

Projecten kenmerken zich doordat ze een duidelijk omschreven doelstelling hebben, een tijdsplan kennen waarin die doelstelling behaald moet worden, een tijdelijke samenstelling van benodigde functionarissen met hun specialismen hebben en over een budget beschikken. Bewaking van het tijdsplan en het budget zijn de moeilijkste activiteiten die gedurende het project uitgevoerd moeten worden.

Meer dan de helft van alle uitgevoerde projecten eindigt over tijd en of buiten budget. En dan zijn ook vaak de doelstellingen in de loop van het project nog eens bijgesteld. Daarnaast worden projecten nogal eens vroegtijdig gestopt.

De conclusie luidt dan ook dat er grote behoefte is aan goede planning en voortgangsbewaking. Complexe materie waarbij DC-Projecten ondersteuning biedt.

DC-Projecten geeft continu inzicht in de financiƫle en administratieve status van projecten en eventuele deelprojecten en vormt zodoende de vinger aan de pols welke kan leiden tot tijdige bijsturing ten einde het beoogde resultaat veilig te stellen.